Menu
ÚHKT

Neimpaktované publikace

[1]

Válka, J.; Krutská, M.; Sobotková, M.; Soukup, P.

Midostaurin, aktuální přehled a klinické zkušenosti ÚHKT v roce 2021 - kazuistika

[rok vydání 2021]