Menu
ÚHKT

RNDr. Iveta Mendlíková, Ph.D.

odborný pracovník v laboratorních metodách

Tel: +420 221 977 236, +420 224 962 399
Email: Iveta.Mendlikova@uhkt.cz

Pracoviště:

Profil

Po studiu Přírodovědecké fakulty UK, obor biologie, specializace molekulární biologie, genetika a virologie nastoupila v roce 2008 na oddělení cytogenetiky ÚHKT. Působí jako výzkumný a vývojový pracovník, specializuje se na studium chromosomových aberací

Odbornost

Odborné zaměření

vyšetření chromosomů z buněk kostní dřeně a periferní krve u nemocných s krevními chorobami (leukémiemi a preleukémiemi)

molekulárně cytogenetické metody, založené na hybridizaci DNA

charakterizace a sledování incidence chromosomových aberací a genomové nestability u nemocných s onemocněním krvetvorby, analýza komplexních chromosomových přestaveb v počátečních i pokročilých stádiích onemocnění

Vzdělání

2011    Akreditační kvalifikovaný kurz Odborné zdravotnické laboratorní metody

2008    Postgraduální studium v biomedicíně (Ph.D.)

2008    PřF UK, obor biologie, specializace molekulární biologie, genetika a virologie (Mgr.)

2006     PřF UK, obor biologie (Bc.)

2003     Gymnázium, maturita