Menu
ÚHKT

doc. MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.

lékař

Tel: +420 221 977 314, +420 221 977 315, +420 221 977 301
Email: Cyril.Salek@uhkt.cz

Pracoviště:

Profil

V ÚHKT pracuje od roku 2007, před tím působil na interní klinice Ústřední vojenské nemocnice. Kromě medicíny se věnuje také výuce, vědě a výzkumu.
 

Odbornost

Zaměření:

Akutní lymfoblastová leukémie

Akutní myeloidní leukémie

Minimální reziduální nemoc u akutních leukémií

Členství v odborných společnostech:

Česká hematologická společnost

Česká internistická společnost

CELL (Czech Leukemia Study Group for Life)

EWALL (European Working Group for Adult Acute Lymphoblastic Leukemia)

Vědeckovýzkumná činnost:

Člen vědecké rady Ústavu hematologie a krevní transfuze

Spoluřešitel vědeckých grantů

Hlavní zkoušející v klinických studiích

Přednášková a publikační činnost

Vzdělání

Studium:

2011: Specializační atestace v oboru vnitřního lékařství

2009: Specializační atestace v oboru hematologie a transfuzního lékařství

2006:  Interní kmen (dříve atestace I. stupně)

2003 – 2009: 1. lékařská fakulta UK, doktorské studium, obor: biologie a patologie buňky

1997 – 2003: 1. lékařská fakulta, UK, studijní obor: lékařství

1995 – 2001: Filosofická fakulta, UK, studijní obor: hudební věda

Stáže:

2010 - 2012: Laboratoř molekulární genetiky CLIP, Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

2004: Holland Gastroenterology Postgraduate Course, United European Gastroenterology Federation (UEGF), Amsterdam/Zwolle

2001: School of Medicine, University of Alabama, Birmingham, U.S.A.


 

Výuka

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, odborný asistent

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, podíl na výuce oborů hematologie a vnitřní lékařství​