Menu
ÚHKT

Mgr. Šárka Ransdorfová, Ph.D.

vedoucí oddělení

Tel: +420 224 963 307, +420 221 977 352
Email: Sarka.Ransdorfova@uhkt.cz

Pracoviště:

Profil

Po studiu Přírodovědecké fakulty UK, obor biologie, specializace fyziologie živočichů a člověka nastoupila v roce 1996 na oddělení cytogenetiky ÚHKT. Působí jako výzkumný a vývojový pracovník, specializuje se na studium chromosomových aberací u nemocných s hematologickými malignitami. Věnuje se také publikační činnosti. V roce 2005 ukončila postgraduální studium v biomedicíně na Přírodovědecké fakultě UK v oboru genetika.

Odbornost

Odborné zaměření

vyšetření chromosomů z buněk kostní dřeně a periferní krve u nemocných s krevními chorobami (leukémiemi a preleukémiemi)

molekulárně cytogenetické metody, založené na hybridizaci DNA

charakterizace a sledování incidence chromosomových aberací a genomové nestability u nemocných s onemocněním krvetvorby, analýza komplexních chromosomových přestaveb v počátečních i pokročilých stádiích onemocnění

Vzdělání

Vzdělání

2005   Postgraduální studium v biomedicíně (Ph.D.)

2000   Atestace v oboru Vyšetřovací metody v lékařské genetice

1996   PřF UK, obor biologie, specializace fyziologie živočichů a člověka (Mgr.)

1990   Gymnázium, maturita