Menu
ÚHKT

Bc. Hana Muchová

Profil

V ÚHKT působí od roku 2009. Nejprve na pozici fakturantky, nyní jako vedoucí obchodního oddělení. Věnuje se především organizaci nákupu spotřebních dodávek a služeb, zajišťování e-tržiště a DNS a komunikaci s dodavateli.

Vzdělání

2008 - 2012 - Vysoká škola podnikání Ostrava – obor ekonomika a management, dosažen titul bakalář

1993 - 1997 - Integrovaná střední škola v Čelákovicích – zakončena maturitní zkouškou