Menu
ÚHKT

Odbornost

Akutní leukemie

Výuka

Gymnázium Telč 1984-1989

 1. LF UK Praha - obor všeobecné lékařství 1990-1996

 Atestace: Vnitřní lékařství I. stupně  - 4/1999

 Atestace: Hematologie a transfuzní lékařství - 12/2008