Menu
ÚHKT

Dr.Ing. František Mareček

odborný pracovník v laboratorních metodách

Tel: +420 221 977 461, +420 221 977 355
Email: Frantisek.Marecek@uhkt.cz

Profil

Po ukončení studia VŠCHT Praha nastoupil v roce 1989 na UHKT. Zde pracoval v letech 1989 – 1996 jako student postgraduálního studia a jako odborný pracovník (Odd. biochemie a Odd. buněčné biochemie).  V letech 1997 – 2005 působil ve společnosti Immunotech  jako poradce pro diagnostické protilátky a vedoucí výroby protilátek. Podílel se na vývoji imunochemické diagnostiky. V letech 2005 – 2007 pracoval jako biochemik na Oddělení klinické biochemie ve Fakultní Thomayerově nemocnici. Od roku 2007 pracuje na UHKT v Laboratoři pro poruchy hemostázy. Od roku 2010 je zástupcem vedoucí této laboratoře.

Odbornost

Podílí se na provozu Laboratoře pro poruchy hemostázy, věnuje se správné laboratorní praxi v souladu se standardy normy ISO 15 189.

Věnuje se imunochemické diagnostice a podílí se na hodnocení prostředků in vitro diagnostiky.

V souladu se zaměřením Laboratoře pro poruchy hemostázy se věnuje laboratorní diagnostice von Willebrandovy choroby.

Vzdělání

2012 – IPVZ Praha, zařazen do specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie.

2009 – IPVZ Praha, atestace v oboru Vyšetřovací metody v klinické biochemii.

2005 – NCOaNZO Brno, Registrovaný odborný pracovník v laboratorních metodách.

1996 – VŠCHT Praha, ukončil postgraduální studium, obor biochemie. (Dr.).

1993 – ILF Praha, atestace v oboru Vyšetřovací metody v toxikologii.

1989 – UHKT Praha, interní vědecký aspirant, odd. biochemie.

1989 – VŠCHT Praha, obor chemie a analýza potravin. (Ing.).