Menu
ÚHKT

RNDr. Kateřina Kuželová, Ph.D.

vedoucí oddělení proteomiky

Tel: +420 221 977 285
Email: Katerina.Kuzelova@uhkt.cz

Profil

V letech 1988 - 1990 připravovala na ÚHKT diplomovou práci, po postgraduálním studiu v Paříži zde pak nastoupila jako vědecká pracovnice. Od roku 2009 vede oddělení buněčné biochemie. V rámci výzkumných prací se zabývá molekulárními mechanismy dějů probíhajících v hematopoietických buňkách s důrazem na chování buněčných proteinů. Mimo jiné se zaměřuje na adhezní signální dráhy a jejich ovlivnění vybranými léčivy.

Odbornost

Studium změn v expresi, posttranslačních modifikacích, subcelulární lokalizaci a interakcích proteinů po ošetření leukemických buněk klinicky používanými léčivy

Studium buněčné adhezivity k extracelulární matrici a signálních drah, které ji regulují

Poruchy proteinů cytoplazmatických membrán erythrocytů u vrozené sférocytózy

Vzdělání

1995 Université Pierre et Marie Curie, Paříž, molekulární biofyzika (Ph.D.)

1990 MFF UK, biofyzika a chemická fyzika (RNDr.)