Menu
ÚHKT

Profil

V ÚHKT pracuje od roku 2002 jako lékař lůžkového oddělení. Na oddělení také vyučuje studenty po dobu jejich stáží. 

Odbornost

hematoonkologie, léčba akutních leukemií

oportunní infekce

podpůrná léčba v hematoonkologii včetně paliativní péče

Vzdělání

1998 - 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor všeobecné lékařství

2003 - atestace z vnitřního lékařství

2006 - atestace z klinické hematologie a transfúzního lékařství