Menu
ÚHKT

doc. Ing. Mgr. Bc. Roman Kotlín, Ph.D. MHA

odborný pracovník v laboratorních metodách

Tel: +420 221 977 612
Email: Roman.Kotlin@uhkt.cz

Odbornost

Studium struktury a funkce fibrin(ogen)u

Studium vrozených a získaných dysfibrinogenemií

Studium vrozených a získaných hypofibrinogenemií

Genetická analýza

Funkční vyšetření fibrinogenu

Proteomické studie

Studium interakcí bílkovin na pevném povrchu pomocí biosenzorů

Vzdělání

2015
VŠCHT Praha, docent pro obor biochemie (Doc.)

2013
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, pedagogika volného času (Mgr.)

2013
Systém managementu kvality v klinických laboratořích - ÚHKT

2013
Metrologie v klinických laboratořích - ÚHKT

2011
Odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků - IPVZ Praha

2008
VŠCHT Praha, biochemie (Ph.D.)

2003
VŠCHT Praha, biochemie (Ing.)

2002
VŠCHT Praha, specializace v pedagogice (Bc.)

Výuka

od r. 2011 externě přednáší „Hematologie a imunologie“ na Ústavu Biochemie a mikrobiologie VŠCHT

2003 – 2007 odborný asistent předmětu „Laboratorní cvičení z biochemie“ na Ústavu Biochemie a mikrobiologie VŠCHT