Menu
ÚHKT

Mgr. Simona Brixíová

správce vnitřních předpisů

Tel: +420 221 977 195
Email: Simona.Brixiova@uhkt.cz

Profil

Celkem 20 let pracovala jako sestra u lůžka a staniční sestra. V letech 1991–1998 působila jako učitelka odborných předmětů na SZŠ a VZŠ. Od roku 2001 pracovala jako sestra školitelka a od roku 2004 současně jako manažerka kvality ÚHKT pro přípravu k mezinárodní akreditaci Joint Commission International (JCI), kterou ÚHKT získal v roce 2007 a následně v letech 2010, 2013 a 2016 obhájil. V současné době pracuje na pozici náměstkyně pro akreditace a kvalitu na Úseku pro akreditace a kvalitu ÚHKT a podílí se na organizaci dalšího vzdělávání ošetřovatelského personálu. Od roku 2007 současně působí jako konzultantka a auditorka Spojené akreditační komise, o. p. s.

Odbornost

zvyšování kvality poskytované zdravotní péče

koordinace činností systémů kvality v rámci ÚHKT

vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Vzdělání

1997    VŠ na FF UK v oboru Pedagogika – Ošetřovatelství

Odborná a specializovaná způsobilost

2012    Certifikovaný kurz Interní auditor kvality a manažer rizik ve zdravotnictví

2011    Specializovaná způsobilost k výkonu povolání v oboru dětská sestra

2011    Specializovaná způsobilost v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví

2010    Kurz Nástroje pro posuzování rizik FMEA ČSN EN 60812

2010    Kurz Řízení rizik

2009    Kurz Interní auditor systémů řízení

1989    Pomaturitní specializační studium v oboru Ošetřovatelská péče o dospělé

1978    SZŠ v oboru dětská sestra

Výuka

vedení diplomových prací na VŠ sv. Alžbety v Příbrami

vedení certifikovaného kurzu „Ošetřovatelská péče o pacienta v hematoonkologii“