Menu
ÚHKT

Profil

V letech 1994 - 2001 pracovala na Transfuzním oddělení ÚHKT, od roku 2006 pracuje na Aferetickém oddělení ÚHKT. Od roku 2008 je zároveň vedoucí výroby Aferetického oddělení.

Odbornost

Odpovědnost za Odběrové zařízení a Tkáňové zařízení.

Vzdělání

2010 - specializace hematologie a transfuzní  lékařství

1998 - specializace vnitřní lékařství  1. stupně

1994 - absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, obor  všeobecného  lékařství

Výuka

Spolupráce s IPVZ:

postgraduální vzdělávání lékařů - stáže na Aferetickém oddělení

postgraduální vzdělávání sester - přednášky na Aferetickém oddělení