Menu
Pacienti a návštěvy

Hodnocení období: 1. pololetí 2017

Počet propuštěných pacientů: 42
Počet propuštěných (schopni vyplnit dotazník): 38
Počet zpracovaných dotazníků: 16
Procento respondentů: 42,1 %

Spokojenost byla zjišťována u všech pacientů propuštěných a přeložených z lůžkových stanic ÚHKT v období od 15. 5. 2017 do 14. 6. 2017.

Spokojenost pacientů byla zjišťována pomocí dotazníku, který byl rozdělen do 8 okruhů otázek, v závěru s možností k vlastnímu vyjádření pacientů, součástí bylo i zjištění základních demografických dat (pohlaví, věková struktura, dosažené vzdělání a délka pobytu).

První kontakt s ÚHKT a průběh přijetí

Pacienti byli dotazováni na průběh 1. kontaktu s jednotlivými kategoriemi personálu (lékaři, sestry, ostatní), na dojem z 1. kontaktu s pracovištěm a dojem z organizace a plynulosti průběhu příjmu na lůžko. 1. kontakt s jednotlivými kategoriemi pracovníků byl hodnocen u lékařů, vždy se představilo 87,5 %, občas 12,5 % (v předchozím hodnocení 88,9 %, resp. 11,1 %), u sester odpověď představení vždy v 81,3 %, občas v 18,8 % (v předchozím období 66,7 %, resp. 22,2 %) a u ostatního personálu představení vždy v 68,8 % (v předchozím období 44,4 %), občas v 31,3 % (v předchozím období 55,6 %) a nikdy v 0 % (v předchozím období 0 %). Organizaci a plynulost přijetí na lůžko hodnotilo pozitivně (tzn. známkou 1 či 2) 100 % pacientů (v předchozím hodnocení 100 %), 1. kontakt s ÚHKT hodnotilo jako velmi dobrý a profesionální 100 % (v předchozím hodnocení 88,9 %) dotazovaných.

Pobyt v ÚHKT

Pozitivní hodnocení je trvale v hodnocení úklidu a hygieny, poskytování doplňkových služeb, návštěv apod. Kvalitu podávané stravy hodnotí jako velmi dobrou, či spíše dobrou (hodnocení známkou 1 či 2) asi 75 % (v předchozím období 78 %).
Výhrady k době ranního buzení se objevily 2x (tj. asi 13 %), známkou 1 či 2 hodnotilo zhruba 87 %.

Ošetřující lékař

S rozsahem informací poskytovaných ošetřujícími lékaři bylo spokojeno 100 % respondentů (v předchozím období 100 %).

Ošetřující sestry a ostatní personál

Pacienti byli dotazováni na pocit důvěry k ošetřujícím sestrám a na jejich chování a vystupování. Kladné odpovědi (hodnocení známkou 1 či 2) se objevily u 100 % respondentů (v předchozím hodnocení u 100 %), chování ostatního personálu na odděleních bylo hodnoceno kladně ve 100 % (v předchozím období 100 %).

Dosažitelnost personálu

S dosažitelností personálu a s rychlostí poskytnutí pomoci bylo spokojeno 100 % pacientů (v předchozím období 100 %).

Soukromí a práva pacientů

Kladně ve 100 % (v předchozím období v 67 %) byl hodnocen dostatek soukromí při sdělování informací o zdravotním stavu a v průběhu vyšetřování a léčebných či diagnostických zákroků.
Součástí této položky byl i dotaz na seznámení s právy pacientů, plně seznámeno se cítilo asi 87,5 % pacientů (v předchozím období 78 %).

Edukace o režimu po propuštění

Informace od lékařů o režimu po propuštění do domácího ošetření považovalo za dostatečné cca 100 % pacientů (v předchozím období 100 %), od sester 100 % (v předchozím období 100 %) a od nutriční terapeutky cca 100 % (v předchozím období 78 %).

Obecné hodnocení ÚHKT

Celkově byli spokojeni s péčí poskytovanou v ÚHKT všichni pacienti (v předchozím období také 100 %). Všichni měli pocit, že byli léčeni s úctou a respektem.

Vlastní připomínky respondentů

Celkem 8x se objevily vlastní připomínky pacientů, obsahovaly pochvaly a poděkování za poskytnutou kompletní péči, celkový přístup sester, hezké vystupování lékařů i sester, osobní přístup konkrétních lékařů a odvedenou úžasnou práci na všech odděleních ÚHKT.
Jedna připomínka byla k možnosti využívání pohodlnějších matrací.


Rychlý kontakt

Ambulance
+420 221 977 315

Lůžkové oddělení
+420 221 977 226

JIP
+420 221 977 294

Transplantační jednotka
+420 221 977 229

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Ne: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Ne: 13:00–18:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
Budova B
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete