Menu
Pacienti a návštěvy

Léčené diagnózy

transfuze

Nádorové, vrozené i velmi vzácné nemoci

V ÚHKT se zabýváme poruchami krvetvorby v celé šíři. Naše péče tak pokrývá jak vrozené či získané nenádorové choroby (anémie, poruchy srážlivosti atd.), tak nádorová onemocnění, jako jsou například leukémie nebo myelodysplastický syndrom. Řada diagnóz, které zde léčíme, je navíc velmi vzácná. To znamená, že jimi v celém Česku trpí třeba jen několik desítek lidí.

Léčebný postup se zde proto přísně řídí mezinárodními i národními protokoly. Zároveň pacienty často zařazujeme do vhodných klinických studií, jsou-li k dispozici.

Terapie obvykle zahrnuje několik cyklů chemoterapie, cílenou biologickou léčbu, imunologickou, imunosupresivní a přístrojovou léčbu (TPE a depleční výkony prováděné ve spolupráci s aferetickým oddělením ÚHKT) a také různé formy transplantace buněk krvetvorby.)

Nejčastější diagnózy:

Akutní myeloidní leukémie (AML) a lymfoblastová leukémie (ALL)

 • Počet nově diagnostikovaných a intenzivně léčených pacientům je na lůžkovém oddělení zhruba 40 ročně. Jejich věk se nejčastěji pohyhbuje v rozmezí 20–68 let
 • U 84 % nemocných obvykle dosáhneme po dvou cyklech chemoterapie ústupu onemocnění (tzv. remise)
 • Zhruba 20 až 30 % těchto pacientů musíme ještě v tomtéž roce indikovat k transplantaci kostní dřeně

 

Myelodysplastický syndrom

 • Nemocní s myelodysplastickým syndromem (MDS) jsou léčeni v závislosti na věku, subtypu choroby, klinickém stavu a prognostickém skore konzervativně (podpůrná léčba, chelatace, růstové faktory, imunosupresiva, hypometylační a imunomodulační létky), nebo intensivně kombinovanou chemoterapií s následnou alogenní transplantací krvetvorných buněk
 • Výskyt onemocnění stoupá u osob nad 60 let věku, incidence je 4,5 nemocného na 100 tisíc obyvatel

 

Chronická myeloidní leukémie (CML)

 • Toto onemocnění tvoří 20 až 25 % všech leukémií dospělého věku a počet nově zjištěných případů je 1 až 1,5 na 100 tisíc obyvatel za rok
 • Každým rokem je na našem pracovišti diagnostikováno zhruba 30 nemocných, v současné době zde léčíme téměř 400 pacientů
 • Velmi účinná cílená léčba tzv. tyrozinkinázovými inhbitory (TKI) výrazně zlepšila jejich prognózu, vrací pacientům plnohodnotný život a nezkracuje v podstatě délku jejich života. 

 

Hemofílie

 • Nejčastějším typem poruchy krevní srážlivosti v Česku trpí zhruba tisíc lidí
 • Obvyklá léčba probíhá ambulantně podáváním chybějícího srážecího faktoru
 • Počet krvácení se díky moderní léčbě daří významně snižovat

 

Další léčené diagnózy:

 • Myeloproliferativní onemocnění
 • Chronická lymfocytární nebo lymfatická leukémie
 • Těžké formy hemolytických anémií, aplastické anémie
 • Komplikace související s podanou léčbou (infekce, virové reaktivace, reakce štěpu proti hostiteli)

Rychlý kontakt

Ambulance
+420 221 977 315

Lůžkové oddělení
+420 221 977 226

JIP
+420 221 977 294

Transplantační jednotka
+420 221 977 229

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Ne: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Ne: 13:00–18:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
Budova B
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete