Menu
Pacienti a návštěvy

Jak velký tým o nemocné pečuje?

Péče o pacienty oddělení JIHeP a TJ zajišťuje tým zkušených pracovníků v oblasti lékařské a ošetřovatelské. O léčebnou péči se stará skupina vysoce erudovaných lékařů v oblasti transplantační, intenzivní a resuscitační medicíny.

Intenzivní a resuscitační léčebná péče je poskytována pacientům, kteří jsou ohroženi selháním základních životních funkcí, nebo u kterých došlo k selhání základních životních funkcí v průběhu léčby jejich základního hematologického onemocnění. Oddělení disponuje moderními přístroji a poskytuje špičkovou péči v této oblasti.

Ošetřovatelskou část péče o pacienty zajišťuje široký tým všeobecných sester a pomocného personálu s bohatými zkušenostmi v intenzivní a transplantační hematologické péči. Jejich praktické zkušenosti se opírají o kontinuální vzdělávání v příslušných oblastech péče o hematologické pacienty. Studium sester je dále podporováno organizací ÚHKT ve specializačních vzdělávacích programech určených pro intenzivní a resuscitační péči a také na půdě univerzitní.

Do komplexní péče o pacienty na oddělení JIHeP a TJ patří také péče o fyzickou kondici, kterou zajišťuje zkušený tým rehabilitačních pracovníků. Pozornost je věnována rovněž dietním opatřením v průběhu léčby, o která se kromě ošetřovatelského personálu stará dietní tým. S orientací v sociální problematice pomáhá pacientům zkušený pracovník zabývající se sociální péčí. Konziliárně je podle potřeby zajištěna kontinuální péče psychoterapeuta a je rovněž je poskytována i duchovní podpora v podobě nemocničního kaplana.


Rychlý kontakt

Ambulance
+420 221 977 315

Lůžkové oddělení
+420 221 977 226

JIP
+420 221 977 294

Transplantační jednotka
+420 221 977 229

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Ne: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Ne: 13:00–18:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
Budova B
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete