Menu
Laboratoře

NRL pro papillomaviry a polyomaviry

NRL pro papillomaviry a polyomaviry provádí klinickou diagnostiku HPV a HPyV infekcí.

Laboratoř získala certifikát akreditované laboratoře dle ISO 15 189 pro dvě SOP pro diagnostiku HPV infekcí anogenitálního traktu. Vedle SOP laboratoř využívá pro diagnostiku a výzkum HPV infekce řadu dalších metod komerčních i převzatých, případně modifikovaných. Kromě stanovení slizničních typů papilomavirů vyšetřuje materiály také na přítomnost kožních typů a dále zvířecích papilomavirů metodou, která umožňuje detekovat i vzdáleně příbuzné izoláty těchto virů.

Vedle molekulárně-biologických metod detekce virové infekce stanovuje laboratoř přítomnost specifických protilátek proti nejrozšířenějším typům HPV a zavádí a testuje nové metody sérologické detekce. Tyto metody využívá v souvislosti s očkováním proti HPV i pro účely diagnostické.

Laboratoř zavedla testy pro kvantitativní diagnostiku většiny lidských polyomavirů a opičího polyomaviru SV40. Kromě diagnostiky BK a JC polyomaviru, oportunních patogenů, které způsobují komplikace především u imunosuprimovaných pacientů; pacientů po transplantaci ledvin a krevních hematopoetických buněk (BKPyV a ve velmi malé míře i JCPyV), u HIV pozitivních a u pacientů s roztroušenou sklerózou podstupujících imunomodulační léčbu (JCPyV), provádí laboratoř diagnostiku polyomaviru Merkelových buněk (MCPyV), Trichodisplasia spinulosa asociovaného polyomaviru TSPyV (TSPyV), Ki a Wu polyomavirů (KiPyV, WuPyV), lidského polyomaviru 6, 7, 9 (HPyV6, HPyV7, HPyV9) a Malawi polyomaviru (MWPyV-HPyV10).

Laboratoř také nabízí detekci protilátek proti výše uvedeným polyomavirům pomocí ELISA testu.

NRL testuje komerční soupravy pro stanovení HPV infekcí, připravuje vzorky pro externí hodnocení kvality terénních laboratoří a poskytuje konzultační a školící služby. Od roku 2004 je laboratoř úspěšně zapojena do mezinárodního Externího hodnocení kvality (EHK) a v roce 2007 se zapojila do druhé mezinárodní EHK, zaměřené na velmi přesné typizační techniky určené pro specializované laboratoře. Laboratoř se dále aktivně zapojuje do sítě laboratoří organizované WHO a intenzivně spolupracuje s European Cervical Cancer Association, jíž je ÚHKT reprezentovaný NRL, od roku 2005 členem. Laboratoř se též zapojila do testování prvního WHO standardu pro BKPyV a JCPyV pro testy založené na detekci nukleových kyselin (NIBSC, WHO).

(Stránky NRL pro papillomaviry a polyomaviry jsou dostupné rovněž z adresy www.papillomavirus.cz.)


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 457
Tel:+420 221 977 411
Tel:+420 221 977 283

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete