Menu
ÚHKT

Podatelna

Pravidla pro podání různých forem dokumentů.

Podatelnu naleznete v budově C v 1. patře. Telefon: 221 977 491.


 

Pravidla pro podání analogových (listinných) dokumentů:

1. Nevyžádaná reklamní či obchodní sdělení (tzv. spam) nebudou podatelnou zpracovávána.

2. V případě, že je doručený dokument neúplný nebo nečitelný či poškozený a lze určit jeho odesílatele a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí jej hlavní podatelna o zjištěné vadě a vyzve k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván.
Není-li podatelna schopna určit odesílatele dokumentu, který má výše uvedené vady, dále jej nezpracovává.

Pravidla pro podání doručená na přenosném technickém nosiči dat:

1. Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk.

2. Na jednom nosiči může být pouze jedno elektronické podání.

3. Nosič je součástí podání. Jeho vrácení je možné pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho předání hlavní podatelně za podmínky, že soubor dat k přehrání není větší než 10 MB.

4. Hlavní podatelna zjistí, zda je dokument doručený v digitální podobě na nosiči úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód a je v datovém formátu, který je pro příjem digitálních dokumentů povolen (viz níže). V případě zjištění výše uvedené vady dokumentu vyzve hlavní podatelna odesílatele k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván.

Pravidla pro podání dokumentů v digitální podobě (tzv. elektronická podání doručená prostřednictvím e-podatelny a ISDS):

1. Nevyžádaná reklamní či obchodní sdělení (tzv. spam) nebudou podatelnou zpracovávána.

2. Pokud je součástí jednoho elektronického podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.

3. Hlavní podatelna zjistí, zda je dokument doručený v digitální podobě, včetně datové zprávy, v níž je obsažený, úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód a je v datovém formátu, který je pro příjem digitálních dokumentů povolen (viz níže). V případě zjištění výše uvedené vady dokumentu vyzve hlavní podatelna odesilatele k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván.

4. Na adresu elektronické pošty odesílatele odešle e-podatelna zprávu o potvrzení doručení dokumentu, zpracování a zaevidování, které probíhá v pracovní době e-podatelny. Potvrzení informuje odesílatele o datu a času zaevidování dokumentu, přidělení prvotního identifikátoru dokumentu a o náležitostech, které jeho podání obsahovalo. Pokud odesílatel toto potvrzení neobdrží nebo není vyzván k nápravě vad v podání, znamená to, že zpráva nebyla řádně e-podatelně doručena a podání je nezbytné zopakovat.

5. Potvrzení o doručení, příjmu a zaevidování elektronického podání není potvrzením o řádnosti doručení podání například ve smyslu správního řízení. Odesílatel proto může být ještě následně vyzván k doplnění náležitostí podání dle jiného právního předpisu.

6. Povolená velikost elektronického podání je maximálně 10 MB.

7. Datové formáty povolené pro příjem dokumentů v digitální podobě:

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

PDF
PDF/A, ISO 19005
TXT
ODT
ODS
DOC/DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší (nesmí obsahovat makro)
RTF
XLS/XLSX
ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami)

Statické obrazové dokumenty:

PNG, ISO/IEC 15948
TIF/TIFF revize 6 – nekomprimovaný
JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918
GIF

Dynamické obrazové dokumenty*:

MPEG-2, ISO/IEC 13818
MPEG-1, ISO/IEC 11172
GIF

Zvukové dokumenty*:

MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2)
MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3)
WAV, PCM

Databáze*:

XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD)

Poznámka: * U podání v uvedených formátech musí být zjevné, komu je podání adresováno