Menu
Dárci krve

Chcete vědět více o samotných přístrojových odběrech?

Darování krevních složek

Na Transfuziologickém úseku se provádějí přístrojové odběry krevních destiček, granulocytů, kmenových buněk z periferní krve a lymfocytů.

Nejčastějším typem dárcovských aferetických odběrů jsou separace krevních destiček – trombocytů. Přípravky mají vysokou kvalitu, deleukotizují se již při separaci a podávají se nemocným s nedostatkem krevních destiček. Separace trombocytů se provádějí také do náhradního roztoku, který z větší části nahrazuje standardně používanou plazmu. Tím se omezí nežádoucí reakce příjemce na plazmatické proteiny v přípravku. Výběr a zvaní dárců trombocytů probíhá pro předem vybraného pacienta na základě kompatibility ve vybraných imunitních systémech AB0, Rh, HLA, HPA.

Připravují se také koncentráty granulocytů pro nemocné s nedostatkem leukocytů.

K moderním metodám patří příprava lymfocytů pro DLI (Donor Lymphocyte Infusion), které se používají v potransplantační léčbě nemocných.

Dalším specializovaným výkonem je příprava a zpracování štěpů kmenových krvetvorných buněk z periferní krve (PBPC) pro transplantaci alogenní (příbuzenskou nebo nepříbuzenskou) nebo autologní (z vlastní krve). 

Odběr trombocytů

Aferetický odběr krevních destiček (trombocytů) umožňuje získání léčebné dávky od jednoho dárce, což je vhodnější pro pacienta (při odběrech plné krve se takováto dávka kombinuje od 5 dárců). Na speciálním přístroji – separátoru – se odebírají pouze krevní destičky s malým množstvím plazmy. Tento proces trvá 60–80 minut. Odebrané destičky se nahradí během 1–2 dnů.

Před zařazením do registru dárců krevních destiček absolvuje dárce alespoň jeden odběr plné krve, při němž se provedou všechna potřebná laboratorní vyšetření, EKG, interní vyšetření a zhodnotí se žilní přístup dárce. Podmínky pro výběr dárce jsou podrobněji v odkazu Darování krve. Odlišný je požadavek na vyšší počet trombocytů v krevním obrazu a pro tento typ odběru preferujeme věk od 21 let. Během procedury o dárce pečuje zkušený a kvalifikovaný personál, odběr bývá dobře snášen.

Trombocytové koncentráty se připravují přímo pro konkrétního pacienta na základě shody ve vybraných znacích. Životnost destiček je jen 5 dní, a proto dárce zveme k odběru telefonicky podle okamžité potřeby, v tzv. pohotovostním režimu. Interval mezi odběry je minimálně 1 měsíc.


Rychlý kontakt

Dárci plné krve a plazmy (transfuzní oddělení)
Tel:+420 221 977 209
Tel:+420 221 977 467
GSM:+420 775 386 400
Mail:
evidence:evidence@uhkt.cz
dotazy na lékaře:darce@uhkt.cz

Dárci krevních destiček a bílých krvinek (aferetické oddělení – separátor)
Tel:+420 221 977 416
Tel:+420 221 977 213
Mail:darce@uhkt.cz

Dárci krvetvorných buněk (aferetické oddělení – separátor)
Tel:+420 221 977 416
Tel:+420 221 977 213
Mail:darce_bunek@uhkt.cz

Informace pro lékaře
Tel:+420 221 977 213

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Příjem dárců krve
Po – Pá: 7:00 - 11:00

Příjem nových dárců krve
Po – Pá: 7:00 - 10:30

Přístrojové odběry
Po – Pá: pouze na objednání

Pracovní doba oddělení
Po – Pá: 7:00 - 15:30

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Budova A - Transfuzní oddělení
Budova B - Aferetické oddělení

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U Nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete