Menu
ÚHKT

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

lékař

Tel: +420 221 977 271
Email: Karel.Smetana@uhkt.cz

Pracoviště:

Odbornost

Předmět vědecké práce:

strukturální a funkční charakteristika nukleárních a nukleolárních komponent v proliferujích, klidových a umírajích buňkách

strukturální a funkční charakteristika nukleárních a nukleolárních komponent během buněčné diferenciace a maturace (terminální diferenciace)

cytochemie a jemná morfologie buněčného jádra a jadérka

Významná ocenění vědeské práce:    

Cena ČS hematologické společnosti 1962,

Cena ministra zdravotnictví 1974

Medaile Komenského University 1980

Medaile Palackého University 1980

Medaile Univ. J.E.Purkynì  1980

Čestný člen Československé. hematologické společnosti 1981

Diplom Baylor College of Medicine za “Contributions Made to the

Advancement of Medical Education, Research and Health Care” 1984

Státní cena 1986

Purkyňova medaile (vláda ČSR) 1987

Čestný diplom Gruzínské hematolog196ické společnosti 1988

Zlatá medaile Slovenské lékarské spol. 1990

International Diploma of Honor for the Contributions to the Present 

Knowledge on the Cell Nucleus (ABI, USA, 1994)

Decree of Merit for the Outstanding Contribution to Medicine and  Surgery (IBC, GB 1995)

Zlatá medaile za zásluhy o veterinární lékařství (Vys.šk.vet. Brno) 1990

Purkyňova medaile (Česká a Slovenská biol. spol.) 1996

Čestný člen České hematologické spoleènosti 1996

Bernhardova medaile  1996 (IWCN)

Man of the Year 1996 (ABI, USA)

Outstanding Scientist of the 20th Century (IBC, GB, 1999)

Čestný člen České a Slovenské. biologické společnosti 2000

Medaile Masarykovy Univerzity, Brno 2000

Čestný diplom za rozvoj českého lékařského výzkumu a za spolupráci s  IGA 

MZ  2000 (Ministr zdrav. ČR)

Čestný člen České Histochemické společnosti 2003

Čestný diplom za mimořádné zásluhy o české zdravotnictví (min zdrav. 2005

Purkyňova medaile (Česká lék. spol. JE Purkyně) 2006

Cena Československé mikroskopické společnosti 2006

Babákova medaile (Česká a Slovenská biologická společnost 2006

Pamětní medaile Palackého univerzity 2006                                                                                                         

Čestný člen České lékařské společnosti 2010

Čestný člen mezinárodního výboru International Workshop on the Cell Nucleus 2012

 Hlávkova medaile za přnos české a sětové vědě 2013

Výuka

Výuka

1962-2003 mimořádný hostující, řádný a „adjunct“ profesor, Baylor College of Medicine, Houston, USA

dříve lektor UNESCO

dříve předseda komise pro atestace z oboru Vyšetřovací metody v klinické hematologii IPVZ a lektor kurzu Pokroky v molekulární biologii, ÚMG AV ČR

dříve vedoucí a nyní lektor Subkatedry hematologie a transfuzni mediciny

dříve předseda a nyní místopředseda Oborové rady postgraduálního studia 02 – biologie a patologie buňky při UK

dříve předseda, nyní místopředseda Komise pro státní zkoušky a obhajoby doktorských prací z oboru Biologie a patologie buňky UK

lektor a člen Komise pro bakalářské státní zkoušky a obhajoby prací z oboru Zdravotní laborant při ZSFi Jihočeské Univerzity