Menu
ÚHKT

MUDr. Dana Mikulenková

vedoucí morfologicko-cytochemické laboratoře

Tel: +420 221 977 411
Email: Dana.Mikulenkova@uhkt.cz

Profil

Na ÚHKT pracuje od r. 1994. Po studiích na 1. lékařské fakultě UK v Praze pracovala na II. interním oddělní Krajské nemocnice v Ústí nad Labem. V r. 1996 úspěšně s vyznamenáním složila astestaci 1. stupně z Všeobecného lékařství. V letech 1993-1997 pracovala na lůžkovém oddělení ÚHKT jako sekundární lékařka. Od r. 1997 pracuje na Morfologicko-cytochemické laboratoři, od r. 2010 působí jako její vedoucí. V r. 2006 úspěšně složila astestaci v oboru Hematologie a transfuzní služba. V rámci své vedoucí funkce řídí a odborně zajišťuje chod laboratoře, hodnotí nátěry periferní krve a kostní dřeně. Cytologická hodnocení provádí i konziliárně pro extramurální pracoviště. Je jedním ze dvou expertů firmy SEKK s.r.o. pro hodnocení nátěru periferní krve ve fotografii a hodnocení nátěru aspirátu kostní dřeně ve fotografii a je expertem pro hodnocení retikulocytů na analyzátoru a mikroskopicky. MUDr. Dana Mikulenková je zároveň od září r. 2014 předsedkyní Laboratorní sekce ČHS a odborným posuzovatlem ČIA pro normu ISO 15189.

Odbornost

morfologické hodnocení nátěrů periferní krve a kostní dřeně, včetně cytochemického vyšetření

konziliární a konzultační činnost v morfologii buněk hematopoézy

Vzdělání

2006
atestace v oboru Hematologie a transfuzní služba

1996
atestace 1. stupně z Všeobecného lékařství

1993
1. LF UK

Výuka

Kurzy v rámci výuky VŠ nelékařů a postgraduální přípravy lékařů-hematologů