Menu
ÚHKT

Ing. Martin Mayer, Ph.D. MHA

Profil

Specialista na biomedicínské inženýrství působí na ÚHKT od roku 2013 jako náměstek pro provoz a investice a vedoucí oddělení Biomedicínského inženýrství. Biomedicínské problematice a kvalitě péče se věnoval v letech 1990 – 2013 také v Nemocnici Na Homolce s výjimkou let 2003 - 2004, kdy pracoval v JCI akreditované King Faisal Specialist Hospital & Research Centre Riyadh, Saudi Arabia. Je odborníkem na bezpečnost zdravotnické techniky a kvalitu a bezpečnost ve zdravotní péči. Působí také jako lektor postgraduální výuky IPVZ a lektor pregraduální výuky ČVUT FEL a FBMI a TUL. Je místopředsedou a hospodářem výboru České společnosti Biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP, dalším členem akreditační komise MZ ČR, konzultantem a auditorem Spojené akreditační komise. Expertní činnost vykonává pro MZ ČR a také pro znalecké ústavy American Appraisal a FBMI ČVUT.

Odbornost

Biomedicínské inženýrství

Kvalita a bezpečnost zdravotní péče

Akreditační činnost

Zdravotnická legislativa

Konzultační činnost pro MZV ČR – ČRA projekty a veřejné zakázky a místní šetření

Expertní činnosti pro MZ ČR – OEF projekty a veřejné zakázky

Posuzovatel SGS (interní grantové soutěž ČVUT)

Vzdělání

2007- 2014
Doktorandské studium na Katedře anatomie a biomechaniky na UK v Praze

2006
Školení v oblasti řízení kvality ve zdravotnictví – Akreditace lůžkových zdravotnických zařízení dle SAK ČR

2004
Školení v oblasti řízení kvality ve zdravotnictví - Servise Plus Healthcare Training dle KFSH&RC

2000, 2001
Školení biochemické a imunologické analyzátory Štrasburk – Francie

1992
ILF Praha - Biomedicínská kybernetika (atestace)

1989
VŠSE Plzeň - fakulta elektro, obor technická kybernetika, zaměření biokybernetika (Ing.)

Výuka

Lektor postgraduální výuky IPVZ

Lektor pregraduální výuky ČVUT FEL, FBMI a TUL