Menu
ÚHKT

Ing. Zdeněk Krejčík, Ph.D.

vědecký pracovník

Tel: +420 221 977 431
Email: Zdenek.Krejcik@uhkt.cz

Profil

Na ÚHKT působí od roku 2010. V rámci své vědecké činnosti se zabývá především aplikací microarray metod do hemato-onkologie a jejich využitím pro diagnostické a prognostické účely. Také se věnuje pedagogické činnosti ve spolupráci s 1. LF UK (Praktický kurz microarray technik).

Odbornost

Studium genové exprese pomocí microarrays (Illumina systém)

Optimalizace a aplikace microarray metod v hemato-onkologii

Studium odlišné exprese microRNA u hematologických onemocnění

Inhibice genové exprese zprostředkovaná siRNA u buněčných leukemických linií

Vzdělání

2009
VŠCHT Praha, mikrobiologie (Ph.D.)

2004
VŠCHT Praha, učitelství chemických předmětů (Bc.)

2001
VŠCHT Praha, obecná biochemie (Ing.)

Výuka

Praktický kurz microarray technik (1. LF UK oborová rada čís. 4 Biochemie a patobiochemie v biomedicíně)