Menu
ÚHKT

Stipendijní program

Pro akademický rok 2022/2023 vypisuje Ústav hematologie a krevní transfuze

STIPENDIJNÍ PROGRAM

pro studenty těchto oborů:

všeobecná sestra, zdravotnický záchranář, praktická sestra dle platné legislativy Zákon č. 96/2004 Sb., Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) v platném znění.

Do programu je možné se hlásit průběžně až do 30. 6. 2023.

Více viz přiložené pdf – stáhnout (pdf)