Menu
ÚHKT

ÚHKT v České televizi v rámci Mezinárodního dne dárců

K tématu nedostatku dárců krve se vyjadřoval náš pan přednosta transfuziologického úseku MUDr. Martin Písačka (v roce 1985 dostudoval 1. LF UK v Praze. Specializoval se na vnitřní lékařství , hematologii a tranfuzní medicínu, jeho hlavní odborná orientace zahrnuje laboratorní a klinickou imunohematologii). Odkaz na rozhovor ve článku.

 

Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) je specializované pracoviště, ve kterém se léčí pacienti se závažnými hematoonkologickými onemocněními. Transfuziologický úsek ústavu připravuje přípravky výhradně pro tyto nemocné- nemocným před transplantací nebo po ní umí zařízení připravit krevní přípravky "na míru". Krev nelze vyrobit, nemocní tak jsou odkázáni na dárce. Krev potřebují pacienti po těžkých úrazech, při vážných operacích, transplantacích, při léčbě otrav. Celoživotně jsou na darovanou krev odkázáni lidé na umělé ledvině či s rakovinou krve. Z krve se vyrábějí léky pro hemofiliky, pro léčbu poruch obranyschopnosti či popálenin. Všechny odpovědi týkající se problematiky a potřebnosti dárcovtsí najdete v rozhovoru.

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/219411010100611/obsah/702044-nedostatek-darcu-krve-pred-letem?fbclid=IwAR0k95b_56f9MSk7yDq1J8Epniw-4Jx_sIdrX1g7FsWIRlP3fVpoLRFLM8s