Menu
ÚHKT

ÚHKT je 3. nejlepší nemocnicí v Česku

V hodnocení finančního zdraví nemocnic v České republice za rok 2016 zlepšil ÚHKT své umístění oproti předchozímu roku o jedno místo.

HealthCare Institute (HCI) ve spolupráci s odbornými partnery – společností NEXIA AP, a. s., a společností CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., i v letošním roce provedl unikátní hodnocení českých nemocnic na základě jejich finančního zdraví v oblastech, ve kterých může ovlivňovat spokojenost pacienta.

Jedná se již o čtvrté hodnocení podle nových parametrů, které byly aplikovány prvně v roce 2014 při hodnocení finančního zdraví nemocnic za rok 2013. Finanční zdraví nemocnic posuzované těmito parametry není porovnáváno podle prospěchu vlastníka či zřizovatele a podle dosaženého výsledku hospodaření, ale podle parametrů, které výrazněji ovlivňují spokojenost pacienta.

HCI při svém hodnocení vychází z obecného faktu, že dobrá finanční kondice našich nemocnic ovlivňuje dlouhodobě jak kvalitu poskytovaných služeb, tak i spokojenost pacientů a zaměstnanců nemocnic.

Ústav hematologie a krevní transfuze se za rok 2016 umístil na třetím místě z celkem 93 hodnocených nemocnic. Oproti hodnocení za rok 2015 si ÚHKT polepšil o jedno místo. Mezi přímo řízenými organizacemi se ÚHKT umístil na druhém místě za absolutním vítězem hodnocení, kterým je Masarykův onkologický ústav.