Menu
ÚHKT

Tisková zpráva o návštěvě ministra zdravotnictví na ÚHKT

V Praze 17. 12. 2020

Ministr zdravotnictví během pandemie nezapomíná ani na jiné pracovní povinnosti. Navštívil mimo jiné i Ústav hematologie a krevní transfúze

Ve středu 16. prosince 2020 navštívil ministr zdravotnictví Jan Blatný Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze (ÚHKT). Přivítal ho ředitel ÚHKT Petr Cetkovský. Kromě prohlídky prostor se ministr zdravotnictví seznámil také s plánem připravované výstavby ÚHKT a zapojil se i do rozsáhlé diskuse se zaměstnanci ohledně imunoterapie.

Během návštěvy se ministr zdravotnictví Jan Blatný zúčastnil i debaty s managementem ÚHKT, při níž byl seznámen se všemi oblastmi činnosti Ústavu. Primárně však s několik let pečlivě připravovaným plánem rozvoje Vize 2030. Ten se týká výstavby, její aktuální realizace i celkového komplexního směřování Ústavu v nejbližších letech. Součástí návštěvy byla také krátká prohlídka vysoce specializovaných prostor a nahlédnutí do jejich technického zázemí.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný přislíbil nadále řešit možnosti finanční podpory ÚHKT. Stát v tomto směru totiž vypsal několik výzev. Těch se ÚHKT aktivně účastní (například IROP), aby primárně mohl realizovat své už naprojektované prostory. A to výstavbu Pavilonu progresivní medicíny, Pavilonu klinické a experimentální transfuziologie nebo třeba Pavilonu elitního výzkumu, vývoje a inovací.

Hlavním cílem návštěvy ministra zdravotnictví v ÚHKT byla snaha udělat vše proto, aby nemocnice i nadále poskytovala efektivně dostupnou zdravotní péči, která se stále rozšiřuje.

ÚHKT vznikl v roce 1952 a je největším hematologickým centrem v České republice. Věnuje se vrozeným, nádorovým a velmi vzácným onemocněním, kterými trpí nanejvýš desítky lidí u nás. Za rok provede asi 26 tisíc ošetření.

 

Tiskové oddělení MZ ČR