Menu
ÚHKT

Postupy níže uvedených vyšetření jsou uváděny bez odkazu na akreditaci

Postupy níže uvedených vyšetření jsou uváděny bez odkazu na akreditaci a dále, jako každý rok, dochází k aktualizaci laboratorních příruček a žádanek.

Postupy níže uvedených vyšetření jsou uváděny bez odkazu na akreditaci

Laboratoř anémií_

117_SOP_12_01_Kvantitativní stanovení hemoglobinů A2, F a S metodou kapilární elektroforézy na přístroji MINICAP FLEX-PIERCING

Laboratoř průtokové cytometrie

116_SOP_21_01_ Stanovení lymfoidních subpopulací v periferní krvi průtokovou cytometrie

116_SOP_21_02_ Stanovení CD34+ kmenových buněk v periferní krvi, pupečníkové krvi, kostní dřeni a aferézních produktech průtokovou cytometrií – single platform protokol

116_SOP_21_03_ Stanovení PNH erytrocytů neutrofilů a monocytů v periferní krvi průtokovou cytometrií: diagnostika paroxyzmální noční hemoglobinurie

116_SOP_21_04_Imunofenotypizace leukocytů ze vzorků periferní krve, aspirátu kostní dřeně, lymfatické uzliny, mozkomíšního moku, maligního výpotku průtokovou cytometrií

116_SOP_21_05_ Stanovení VASP fosforylace trombocytů průtokovou cytometrií: monitorování terapie antagonisty ADP receptoru P2Y12

116_SOP_08_06_ Kvantitativní stanovení exprese znaku CD64 na neutrofilních granulocytech v periferní krvi průtokovou cytometrie

116_SOP_21_07_ Stanovení měřitelné zbytkové nemoci u chronické lymfocytární leukémie (B-CLL) metodou průtokové cytometrie

116_SOP_21_08_ Stanovení měřitelné zbytkové nemoci u akutní B-lymfoblastové leukémie (B-ALL) metodou průtokové cytometrie

Morfologicko cytochemická laboratoř   

113_SOP_14_05 _ Hodnocení nátěru periferní krve – rozpočet leukocytů a morfologický popis buněk

113_SOP_16_19_ Měření parametrů krevního obrazu (WBC, RBC, HGB, Hct, PLT) na hematologických analyzátorech Sysmex XN10, XN20

113_SOP_16_20_Měření absolutního počtu retikulocytů (RET) na hematologickém analyzátoru Sysmex XN20

113_SOP_16_21_Stanovení diferenciálního rozpočtu leukocytů na analyzátorech Sysmex XN10, XN20

Odběrová laboratoř

206_SOP_08_01_Stanovení parametrů krevního obrazu (leukocyty, erytrocyty, hematokrit, hemoglobin, trombocyty) na hematologickém analyzátoru Sysmex XS 1000i

206_SOP_08_02_Stanovení parametrů krevního obrazu (leukocyty, erytrocyty, hematokrit, hemoglobin, trombocyty) na hematologickém analyzátoru

Oddělení biochemie

301_SOP_08 _01_Spektrofotometrické stanovení volného hemoglobinu v plasmě

Laboratoř pro poruchy hemostázy

105_SOP_15 _01_ Vyšetření přítomnosti trombofilních rizikových faktorů za využití PCR a fluorigenní cílově specifické hybridizace_ od 1.8.2021