Menu
ÚHKT

Nová centrifuga díky Kapce naděje

Nadační fond Kapka naděje daroval oddělení buněčné terapie ÚHKT nový přístroj, který slouží ke zpracování štěpů z Banky pupečníkové krve ČR. Centrifuga Multifuge 4KR byla zakoupena díky finančnímu příspěvku společnosti Shell Czech Republic.

V pátek 11. března se na detašovaném pracovišti oddělení buněčné terapie Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) v pražském Motole sešli zástupci Nadačního fondu Kapka naděje a společnosti Shell Czech Republic, aby ÚHKT oficiálně předali dar v celkové hodnotě přes 505 tisíc korun.

„Přístroj Multifuge 4 KR slouží ke zpracování štěpů z Banky pupečníkové krve ČR, zejména při odmývání kryokonzervační látky (DMSO) před podáním zamražených alogenních štěpů u dětských pacientů. Pomocí centrifugy se také snižuje objem štěpů čerstvých alogenních hemopoetických buněk (před jejich podáním pacientovi) nebo hemopoetických buněk autologních před zamražením a uchováním v tekutém dusíku,“ vysvětluje vedoucí oddělení buněčné terapie ÚHKT MUDr. Ivan Fales. Banka pupečníkové krve ČR vznikla jako dárcovský neziskový projekt ÚHKT a jejím posláním je zajištění odběrů, zpracování, vyšetření a zamražení darované pupečníkové krve.

NF Kapka naděje podporuje Banku pupečníkové krve dlouhodobě, a to i díky společnosti Shell, která s fondem spolupracuje již od roku 1998. „V průběhu celého roku zákazníci našeho věrnostního programu Shell ClubSmart pravidelně darují své body ve prospěch Kapky naděje. Jsme proto moc rádi, že díky nim můžeme dnešním darem zlepšit přístrojové vybavení Banky pupečníkové krve a věříme, že tak přispějeme ke zvýšení počtu zachráněných lidských životů,“ uvedl manažer komunikace společnosti Shell v ČR Petr Šindler.

„Centrifuga Multifuge 4 KR zakoupená Kapkou naděje nahradí stávající přístroj, který je v havarijním stavu. Ústav hematologie a krevní transfuze si daru pořízeného díky finančnímu příspěvku společnosti Shell váží zejména proto, že nemusí přístroj kupovat z vlastních zdrojů, a dále tak zvyšovat nemalé náklady na provoz Banky pupečníkové krve ČR, pro jejíž provoz je velmi náročné získávat zdroje financování,“ dodal přednosta Transfuziologického úseku ÚHKT MUDr. Martin Písačka.