Menu
ÚHKT

Moderní genová terapie v ÚHKT s novým partnerem

ÚHKT a společnost BLOCK uzavřeli memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti vývoje a výroby produktů moderní genové terapie.

V pondělí 26. listopadu podepsali ředitel Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze (ÚHKT) a předseda představenstva společnosti BLOCK memorandum o vzájemné spolupráci. Podpisem memorandum se nastartovala spolupráce obou subjektů v oboru vývoje a výroby léčivých přípravků moderní genové terapie.

ředitelÚHKT i BLOCK sdílejí společný pohled na vysoké technologické požadavky na výrobní prostory pro výzkum, vývoj a výrobu imunoterapeutických léčivých přípravků obsahujících živé buňky. Primárním cílem je zaměřit se na nové technologie čistých prostor, v nichž se produkty moderní genové terapie vyvíjejí a vyrábějí tak, aby byly splněny vysoké požadavky zejména na bezpečnost výroby. Tyto nové technologie čistých prostor jsou zejména uzavřené izolátorové technologie s validovanou dekontaminací – sterilizací parami peroxidu vodíku.

Splnění cílů memoranda přinese ÚHKT přístup k novým výrobním technologiím, které umožní zvýšit kapacitu výroby imunoterapeutických přípravků (zejména genové terapie) pro pacienty ústavu a firmě BLOCK zdokonalení již vyráběných izolátorů tak, aby splňovaly náročné požadavky na bezpečnost pro zpracování lidských tkání a buněk a pokročilou výrobu léčivých přípravků moderní genové terapie.

Obě strany si uvědomují, že výzkum, vývoj a výroba léčivých přípravků moderní (genové) terapie není možná bez kvalitních pracovníků. Proto je nedílnou součástí podepsaného memoranda také spolupráce obou subjektů na úrovni pregraduálního i postgraduálního vzdělávání. Dalším cílem je společná prezentace obou subjektů a výsledků jejich spolupráce na mezinárodních sympoziích a konferencích.