Menu
ÚHKT

Laboratoř pro poruchy hemostázy s platností od 1.5.2022 ukončuje provádění několika vyšetření

Laboratoř pro poruchy hemostázy s platností od 1.5.2022 ukončuje provádění těchto vyšetření: protilátky proti komplementovému faktoru H, CFH antigen, CFI antigen. Vyšetření protilátek proti CFH je nadále dostupné na pracovištích Ústav imunologie UK 2.LF a FN Motol a Oddělení imunologie a alergologie Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.