Menu
ÚHKT

Ideál léčby? Předejít operacím

ÚHKT od února rozšířil kapacitu ambulancí svého Centra pro trombózu a hemostázu. Dobrou zprávou pro pacienty s poruchami srážlivosti krve je nejen zkrácení objednacích lhůt.

Centrum pro trombózu a hemostázu ÚHKT rozšířilo kapacitu svých ambulancí. Od února se díky tomu nejen zkrátí objednací lhůty pro pacienty, ale zároveň se zvětší prostor pro léčbu dalších diagnóz. „Nyní jsme schopni ošetřit více pacientů než dříve, navíc i s méně závažnými stavy, které jsme dosud z kapacitních důvodů nemohli přijímat,“ vysvětluje vedoucí Centra trombózy a hemostázy ÚHKT Peter Salaj. Na mysli má například pacienty s trombofilními riziky, tedy náchylností k žilní trombóze a plicní embolii.

V ÚHKT se léčí například téměř polovina dospělých pacientů v Česku s hemofilií typu A a B i většina nejtěžších pacientů s takzvaným inhibitorem FVIII a FIX. Centrum pečuje rovněž o pacienty s von Willebrandovou chorobou.

I díky kvalitnímu laboratornímu zázemí, které má centrum v ÚHKT k dispozici, se zde daří úspěšně léčit rovněž pacienty s méně obvyklými či specifickými diagnózami, jako jsou například trombotická trombocytopenická purpura, získaný inhibitor faktoru VIII (tzv. získaná hemofilie) a další.

Rehabilitace jako prevence

Kromě rozšíření kapacit ambulance nově spadá přímo pod Centrum pro trombózu a hemostázu i rehabilitační ambulance. „Pacienti se sníženou srážlivostí krve se potýkají se spontánními zakrváceními zejména v oblasti kloubů. Po těchto epizodách je významná rehabilitace, důležité je ale i cvičení preventivní, protože ochablé svaly a šlachy riziko krvácení zvyšují,“ říká zástupce vedoucího centra Jan Loužil. Ke cvičení se používají speciální přístroje – například loketní a kolenní motodlahy či speciální léčebný ultrazvuk.

Zejména u pacientů starších ročníků, u nichž docházelo k častým krvácením do kloubů, vede jejich onemocnění k trvalému kloubnímu poškození a v nejtěžších případech i k nutnosti jejich náhrady. Centrum pro trombózu a hemostázu ÚHKT je přitom jediným v Česku, které připravuje pacienty s poruchami srážlivosti krve na velké operace, jako jsou například náhrady kolenních a kyčelních kloubů.

Ideálem léčby pacientů s poruchami srážlivosti krve je nicméně potřebě ortopedických operací předejít, což se již zejména u mladších ročníků díky pokroku v léčbě daří. Dříve byli pacienti léčeni krevní plazmou, nyní už se používají koncentráty faktorů VIII a IX – buďto získané z krevní plazmy, nebo vyrobené rekombinantní technikou. Tyto preparáty se u nejtěžších pacientů podávají v pravidelných intervalech preventivně, aby se krvácivým epizodám předešlo.