Menu
ÚHKT

RNDr. Markéta Žáčková, Ph.D.

vědecká pracovnice

Tel: +420 221 977 321, +420 221 977 280
Email: Marketa.Zackova@uhkt.cz

Granty

Studium heterogenity chronické myeloidní leukemie na úrovni profilů aktivních proteinů – využití v prognóze onemocnění
Reg. číslo
NT/12392 – 4
Název
Studium heterogenity chronické myeloidní leukemie na úrovni profilů aktivních proteinů – využití v prognóze onemocnění
Trvání
2011 – 2014
Řešitel
Spoluřešitel
Anotace
Projekt se bude zabývat studiem heterogenity CML vedoucí k různému průběhu onemocnění a různým odpovědím na léčbu. Zaměříme se na studium heterogenity na úrovni výkonných molekul buněčných procesů, tj. proteinů. Budeme sledovat rozdíly v profilech aktivních proteinů u pacientů s rozdílnou odpovědí na léčbu tyrozinkinázovými inhibitory. Budeme využívat nejmodernější techniku proteinových arrayí i další proteinové analýzy. Dále budeme sledovat vliv inhibitorů signálních drah na buněčné procesy. Cílem je nalezení prognostických markerů onemocnění v diagnóze i průběhu onemocnění, případně nových terapeutických cílů a výsledné zlepšení individuální léčby pacientů.