Menu
ÚHKT

RNDr. Kateřina Roubalová, CSc.

odborný pracovník v laboratorních metodách

Tel: +420 221 977 391
Email: Katerina.Roubalova@uhkt.cz

Pracoviště:

Impaktované publikace

[1]

Roubalová, K.; Němečková, Š.; Kryštofová, J.; Hainz, P.; Pumannová, M.; Hamšíková, E.

Antigenic competition in the generation of multi-virus-specific cell lines for immunotherapy of human cytomegalovirus, polyomavirus BK, Epstein-Barr virus and adenovirus infection in haematopoietic stem cell transplant recipients

[rok vydání 2020, impact factor 3.685 ]

[2]

Nemeckova, S.; Alexova-Zurkova, K.; Hainz, P.; Krystofova, J.; Mackova, J.; Roubalova, K.; Stastna-Markova, M.; Vrana, M.; Vydra, J.

Non-mutated nucleophosmin 1 is recognized by the CD8+ T lymphocytes of an AML patient after the transplantation of hematopoietic stem cells from an HLA-haploidentical donor

[rok vydání 2022, impact factor 3.677 ]

[3]

Holub, M.; Stráníková, A.; Chalupa, P.; Arientová, S.; Roubalová, K.; Beran, O.

Frequent recurrences of genital herpes are associated with enhanced systemic HSV-specific T cell response

[rok vydání 2020, impact factor 2.471 ]

[4]

Němečková, Š.; Roubalová, K.

Antivirová adoptivní imunoterapie pomocí antigen specifických lymfocytů T u příjemců alogenního transplantátu krvetvorných buněk

[rok vydání 2019, impact factor 0.379]