Menu
ÚHKT

Impaktované publikace

[1]

Cernan, M.; Szotkowski, T.; Hisemova, M.; Cetkovsky, P.; et al.

Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm: first retrospective study in the Czech Republic

[rok vydání 2020, impact factor 2.575 ]

Neimpaktované publikace

[1]

Hisemová, M.; Ráčil, Z.

Liečba akútnej myeloidnej leukémie starších pacientov nad 60 rokov v ére cielenej terapie up-to-date.

[rok vydání 2022]