Menu
ÚHKT

Mgr. Barbora Brodská, Ph.D.

vědecká pracovnice

Tel: +420 221 977 354
Email: Barbora.Brodska@uhkt.cz

Profil

Po studiích na MFF UK pracovala do r. 1999 jako odborný asistent a poté jako vědecký pracovník na MBÚ AV ČR, kde se zabývala analýzou signálu fluorescenčních sond pro měření membránového potenciálu u buněk opatřených buněčnou stěnou a studiem funkce membránové H+-ATPázy v kvasinkách. Od roku 2006 působí v ÚHKT jako vědecký pracovník na oddělení buněčné biochemie, kde se věnuje studiu protein-proteinových interakcí a apoptotických procesů vyvolaných působením protinádorových léčiv na krevní buňky.

Odbornost

Studium interakcí proteinů ovládajících syntézu ribozomů s produkty onkogenů a tumor supresorovými proteiny

Studium mechanizmu apoptózy v krevních buňkách vystavených účinku protinádorových léčiv

Vzdělání

1997
MFF UK a MBÚ AV ČR, Fyzika molekulárních a biologických struktur (Ph.D.)

1993
MFF UK Praha, Fyzika molekulárních a biologických struktur (Mgr.)