Menu
Věda a výzkum

Odborný program

 

Vzdělávací workshop:

 

"Uplatnění nových technologií pro
precizní medicínu CML a ALL"

15.11.2019
Velká posluchárna budovy C, ÚHKT 

9:00 – 9:25 Registrace + Občerstvení
 

9:25  - 12:40 Dopolední přednáškový blok

9:25 – 9:30 Úvod
9:30 – 10:20

 

NEXT-IN-CML Study –

recommendation for NGS mutation analysis in CML patients

Simona Soverini (University of Bologna)

 

 

10:20 – 10:50  Přestávka na kávu
10:50 – 11:15   

       

  Moderovaná diskuse na téma zavedení NGS a digitální PCR pro detekci  BCR- ABL1 mutací u CML a Ph+ALL do lékařské praxe/panelové sekvenování

Kateřina Machová Poláková (ÚHKT)

11:15 – 12:00

 

Současná léčba, moderní diagnostika a monitorování ALL

Jan Zuna (CLIP, FN Motol, 2. LF UK)

Přednáška je sponzorovaná společností AMGEN

12:00 – 12:20 

 

Digitální PCR pro detekci měřitelné zbytkové nemoci u CML

Hana Žižková (ÚHKT)

                                  

12:20 – 14:00 oběd
12:20 – 14:00 Prezentace sponzorů
14:00 – 15:30

Roundtable: mezilaboratorní standardizace BCR-ABL1 vyšetřování

 
  • Kvantifikace BCR-ABL1 s přestavbou major v mezinárodním měřítku
  • Standardizace měření a hodnocení hluboké molekulární odpovědi MR4.0, MR4.5, MR5.0
  • Standardizace BCR-ABL1 s přestavbou minor, EURO MRD
  • BCR-ABL1 mutační analýzy

 

Závěrečné shrnutí + diskuse s občerstvením

Program Workshopu PDF


Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 208

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 269
Tel:+420 221 977 364

Sekretariát
Tel:+420 221 977 247

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete