Menu
Věda a výzkum

Významné rozšíření kapacity přístrojů v ÚHKT pro sekvenování a fragmentační analýzu

V září roku 2015 byl pro oddělení HLA zakoupen nový velkokapacitní sekvenátor ABI 3500xl. Stejně jako starší přístroje tohoto typu, které na oddělení pracují (ABI 3130 a ABI3500), je i ABI 3500xl využíván přednostně pro potřeby našeho oddělení při rutinním vyšetřování HLA genotypu pacientů a potenciálních dárců hematopoetických kmenových buněk a pro sledování buněčného chimerismu jako základního vyšetření pro monitorování úspěšnosti transplantace.

Kromě využití pro vlastní potřebu zpracováváme i vzorky z ostatních laboratoří ÚHKT, které tuto přesnou metodu molekulární genetiky využívají jak pro rutinní vyšetřování pacientů, tak pro své výzkumné projekty. V předchozích letech byla kapacita přístrojů zcela zaplněna, doba zpracování se v některých obdobích neúnosně zvyšovala. Díky pořízení nového sekvenátoru se významně zkrátila doba zpracování rutinních vzorků, zvýšená kapacita přístroje umožňuje uspokojit i všechny požadavky výzkumu.


Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 208

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 269
Tel:+420 221 977 364

Sekretariát
Tel:+420 221 977 247

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete