Menu
Věda a výzkum

Přednášky z workshopu

Odborný program

Zhodnocení výsledků MPZ 2017 + organizace MPZ 2018
Přednášející Ing. Eva Ratajová, ÚHKT Praha

Vykazování pro zdravotní pojišťovny – diskuse o nových kódech, jak vykazovat jednotlivá vyšetření
Přednášející Ing. Milena Vraná, ÚHKT Praha
Aktualizace přístupu k non-biopsy diagnostice celiakie
Přednášející: MUDr. Peter Szitanyi, Ph.D., VFN a 1. LF UK Praha
Rutinní testy HLA pro diagnostiku celiakie
Přednášející: Ing. Milena Vraná, ÚHKT Praha
Naše zkušenosti s laboratorními diagnostickými soupravami pro vazbu HLA s celiakií
Přednášející: Mgr. Renáta Macnerová, ÚHKT Praha
Věkově závislá predispozice k autoimunitnímu diabetu
Přednášející prof. MUDr. Marie Černá, DrSc., 3. LF UK Praha
Genetická predispozice k diabetu I. typu
Přednášející doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D., FN Olomouc
Diabetes I. typu z pohledu klinika
Přednášející MUDr. Jitka Kytnarová, Ph.D., VFN a 1. LF UK Praha

Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 208

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 269
Tel:+420 221 977 364

Sekretariát
Tel:+420 221 977 247

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete