Menu
Věda a výzkum

Regulace metabolismu železa, terapeutický potenciál peptidového hormonu hepcidinu

Řada krevních chorob je spojena s poruchami příjmu, zpracování nebo ukládání železa v organismu. Železo je nezbytnou součástí mnoha bílkovin podílejících se prakticky na všech aspektech lidského metabolismu, jako součást hemoglobinu železo zabezpečuje přenos kyslíku z vdechovaného vzduchu do tkání. Železo, je-li v nadbytku, je však také schopno produkovat volné radikály, které jsou spouštěcím nebo rizikovým faktorem pro vznik mnoha chorob. Pochopení mechanismů vstřebávání a využití železa v těle je tedy zcela zásadní pro vývoj nových léků a postupů například pro léčbu některých anémií či hemochromatózy – dědičného přetížení železem.

Příjem, ukládáni a recyklace železa jsou v lidském těle řízeny nedávno objeveným peptidem hepcidinem. Ten je již několik let centrem našeho zájmu. Nedávno jsme identifikovali jeho hlavní sérové přenašeče a v současné době se snažíme na experimentálním zvířecím modelu ověřit, zda je možné podáváním syntetického hepcidinu zamezit přetížení organismu železem (například u již zmíněné hemochromatózy) nebo zda je naopak možné produkci či aktivitu hepcidinu v organismu tlumit, což by mělo zásadní význam pro léčbu anemií.

Regulaci metabolismu železa je nutné studovat na více jejích úrovních. V roce 2010 jsme objevili a popsali nového hráče v tomto komplexním mechanismu – kinázu MRCK alfa, která přímo ovlivňuje vstup železa do savčích buněk a je železem sama regulována. V současné době identifikujeme další spoluhráče a cíle kinázové aktivity proteinu MRCK alfa.


Rychlý kontakt

Náměstek pro vědu a výzkum
Tel:+420 221 977 208

Zástupkyně náměstka
Tel:+420 221 977 269
Tel:+420 221 977 364

Sekretariát
Tel:+420 221 977 247

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete