Menu
ÚHKT

Dotační projekty ÚHKT

Úspěšně zrealizované projekty:

ÚHKT Praha - Vybavení pavilonu progresivní medicíny včetně kryoskladu zdravotnickou technikou: 

Anotace projetku:

Cílem akce je vybavení novostavby budovy progresivní medicíny včetně kryoskladu ve 2. PP, kterou ÚHKT vystaví z vlastních zdrojů. Jedná se především o pořízení 14 ks speciálních nádob (Dewarovy nádoby) s vakuovou izolací pro uchovávání kapalného dusíku pro kryokonzervaci štěpů pro klinické i vědecké účely. Velice nebezpečnou práci s kryoskladováním zajistí pořízení 2 ks robotických systémů, které zároveň zabezpečí i efektivní skladování vzorků. Dále budou pořízeny 2 ks zásobníků, ve kterých bude uložena celková zásoba tekutého dusíku a 1 ks technologického, bezpečnostního a regulačního systému, který je nutný pro kvalitní a bezpečný provoz v souladu s platnou legislativou a splňuje podmínky dané SÚKL. Důvodem pořízení tohoto technologického celku je to, že ÚHKT unifikuje své externí sklady do jednoho místa, čímž se sníží vysoké náklady na skladování i dopravu štěpů a zvýší se bezpečnost a kvalita. Výchozí hodnota 0 ks, cílová hodnota: 19 ks. 

Evidenční číslo projektu: 135V027002001

ÚHKT - Dodávka komplexního informačního systému a obnova související infrastruktury

 

Anotace projetku:

Předmětem projektu ÚHKT – KIS je pořízení nového komplexního informačního systému pro agendu zdravotnictví a jeho implementace do technologického prostředí ÚHKT. Nedílnou součástí realizace projektu je i modernizace související komunikační infrastruktury, která je nezbytná pro bezproblémový provoz komplexního IS. Cílem je zavedení moderní informační technologie zaměřené na oblast zdravotní péče, které zkvalitní a zefektivní poskytovanou zdravotní péči na lůžkových odděleních i ambulancích ÚHKT.

Evidenční čísla projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006015

Publicita na webu ÚHKT: KIS ÚHKT

Ústav hematologie a krevní transfuze Praha – krizová připravenost

 

Anotace projektu: 

Aktualizace plánu krizové připravenosti, se zaměřením na zkušenosti a dobrou praxi z řešení epidemie COVID-19. Proškolení zaměstnanců v postupech aktualizovaných plánů včetně praktického nácviku a cvičení při využití vhodných technických prvků. Podpora psychosociální pomoci pro zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb.

Probíhající projekty:

ÚHKT - rozvoj vysoce specializované péče o hematoonkologické pacienty

Anotace projektu: 

Předmětem projektu je rozvoj a zvýšení odolnosti ÚHKT v bezpečné péči o onkologické pacienty v důsledku pandemie COVID-19. V rámci projektu budou řešeny zejména stavební úpravy zázemí ÚHKT pro poskytování předmětné péče o onkologické pacienty.
Publicita na webu ÚHKT: REACT EU ÚHKT
 

Evidenční čísla projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016658 

Plánované projekty:

Posílení kybernetické bezpečnosti Ústavu hematologie a krevní transfuze

Anotace projektu: 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kybernetické bezpečnosti technických podpůrných aktiv Ústavu hematologie a krevní transfuze, a to zejména informačních systémů.

 

ÚHKT-Rekonstrukce a vybavení budovy A – etapa II.