Menu
ÚHKT

Biobanka ÚHKT Praha

Biobanka ÚHKT Praha je výzkumná infrastruktura, která uchovává vzácné vzorky od pacientů s postiženou krvetvorbou a vzorky zdravých jedinců. Rovněž přijímá vzorky historicky uchované v mrazácích jednotlivých oddělení ÚHKT a vzorky odebrané pro konkrétní výzkumné projekty. Vzorky jsou zpracovány na pracovišti Centrální příjem a zpracování vzorků pro biobanking podle definovaného typu materiálu pro danou diagnózu. 

Samotná Biobanka se nachází v podzemních prostorách pavilonu D. Na počátku roku 2023 zde byly do provozu uvedeny dva robotické systémy Askion C-line®, ve kterých jsou uskladňovány vzorky v parách kapalného dusíku. V současné době probíhá přesun historických vzorků určených pro biobanking původně uchovaných v kapalném dusíku do menšího systému Askion C-line HS200-M. Zároveň se robot plní prospektivními vzorky přicházejícími z ambulancí našich kliniků. Po půl roce plnění je v menším robotu uloženo téměř 2000 vzorků určených pro biobanking, z toho 1363 zamrazených leukocytů, 165 vzorků plazmy a 290 vzorků DNA. Biobanka dále disponuje zmrazovačem ASKION C-line® Work bench, který umožňuje bezpečnou manipulaci se vzorky a programované zamrazování. 

V průběhu roku 2023 byla ve spolupráci s IT oddělením ÚHKT a firmou Steiner, s.r.o. optimalizována databáze biobankovaných vzorků – nového modulu v rámci stávajícího systému UNIS. Tato databáze propojuje informace o uložených vzorcích s klinickými a laboratorními daty pacienta.

Od 1.1. 2023 je Biobanka ÚHKT Praha členem sítě biobank BBMRI.cz (https://www.bbmri.cz/cs). Jedná se o český národní uzel evropské sítě biobank BBMRI-ERIC a velkou výzkumnou infrastrukturu podporovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Zapojení Biobanky ÚHKT Praha do projektů sítě BBMRI.cz umožnuje její špičkové vybavení, včetně nezbytné automatizace. Biobanka ÚHKT Praha plánuje nabízet své vzorky prostřednictvím katalogu BBMRI Directory. Jedná se o největší katalog biobank, který v tuto chvíli nabízí výběr z 1418 kolekcí z 412 organizací. 

V roce 2024 bude v rámci rekonstrukce budovy B dokončena nová laboratoř pro Centrální příjem a zpracování vzorků pro Biobanking. Tato laboratoř bude vybavena automatizovaným „liquid handling systémem“, díky kterému se zvýší kvalita a uniformita zpracování vzorků a minimalizuje vznik chyby způsobené lidským faktorem.

Akreditace Centrálního příjmu a zpracování vzorků pro biobanking a biobanky podle normy ISO 20387 je v plánu na konci roku 2023. 

Vizí Biobanky ÚHKT Praha je automatizovat laboratorní procesy zpracovávající primární vzorky pacientů určené pro dlouhodobé uchování a digitálně integrovat klinická a laboratorní data k jednotlivým vzorkům.  Díky efektivním IT nástrojům bude možné vzorky efektivně vyhledávat dle požadovaných parametrů významných pro výzkumné projekty.