Menu
ÚHKT

Grantová rada

Grantová rada je stálým poradním orgánem ředitele pro rozdělování prostředků vyčleněných pro grantové financování na ÚHKT. Jejími členy jsou zástupce ředitele, předseda vědecké rady, sekretář vědecké rady, náměstek ÚHKT pro vědu a výzkum a ekonomický náměstek ÚHKT. Další členy může ředitel jmenovat po projednání ve vědecké radě ÚHKT z řad zaměstnanců ÚHKT nebo významných vědeckých osobností.

Grantová rada především posuzuje grantové projekty, projednává žádosti o pokračování grantových projektů a zabývá se jejich kontrolou a vyhodnocováním.