Menu
Pacienti a návštěvy

Hodnocené období: 1. pololetí 2019

Hodnocení spokojenosti pacientů ÚHKT

Hodnocené období: červen 2019

Počet propuštěných pacientů: 38

Počet propuštěných (schopni, ev. ochotni vyplnit dotazník): 34

Počet zpracovaných dotazníků: 10

Procento respondentů: 29,4 %

 

Spokojenost byla zjišťována u všech pacientů propuštěných nebo přeložených z lůžkových stanic ÚHKT v období od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2019. 

Spokojenost pacientů byla zjišťována pomocí dotazníku, který byl rozdělen do 8 okruhů otázek, v závěru s možností k vlastnímu vyjádření, součástí bylo i zjištění základních demografických dat (pohlaví, věková struktura, dosažené vzdělání a délka pobytu):

1.       První kontakt s ÚHKT a průběh přijetí

2.       Pobyt v ÚHKT

3.       Ošetřující lékař

4.       Zdravotní sestry a ostatní personál

5.       Dosažitelnost personálu

6.       Soukromí a práva pacientů

7.       Edukace o režimu po propuštění

8.       Obecné hodnocení ÚHKT

 

ad 1. První kontakt s ÚHKT a průběh přijetí

Pacienti byli dotazováni na průběh 1. kontaktu s jednotlivými kategoriemi personálu (lékaři, sestry, ostatní), na dojem z 1. kontaktu s pracovištěm a dojem z organizace a plynulosti průběhu příjmu na lůžko.

První kontakt s jednotlivými kategoriemi pracovníků byl hodnocen u lékařů, vždy se představilo 90 %, občas 10 % (v předchozím hodnocení vždy 100 %), u sester odpověď představení vždy v 90 %, občas 10 %
(v předchozím období vždy 88,2 %, občas 11,8 %) a u ostatního personálu představení vždy v 70 % (v předchozím období 64,7 %), občas v 30 % (v předchozím období 23,5 %) a nikdy v 0 % (v předchozím období 11,8 %).

Organizaci a plynulost přijetí na lůžko hodnotilo pozitivně (tzn. známkou 1 či 2) 100 % pacientů (v předchozím hodnocení 100 %); první kontakt s ÚHKT hodnotilo jako velmi dobrý a profesionální 100 %
(v předchozím hodnocení 94 %) dotazovaných.

 

ad 2. Pobyt v ÚHKT

Velmi pozitivní hodnocení zůstává trvale v hodnocení úklidu a hygieny, poskytování doplňkových služeb, návštěv apod.

Kvalitu podávané stravy hodnotí jako velmi dobrou, či spíše dobrou (hodnocení známkou 1 či 2) 60 % pacientů (v předchozím období 88 %).

Výhrady k době ranního buzení se objevily 2× (tj. 20 %), známkou 1 či 2 hodnotilo 80 % (v předchozím hodnocení cca 76 %) pacientů.

 

ad 3. Ošetřující lékař

S rozsahem informací o chorobě a léčbě poskytovaných ošetřujícími lékaři bylo spokojeno 100 % respondentů (v předchozím období 94 %).

 

ad 4. Ošetřující sestry a ostatní personál

Pacienti byli dotazováni na pocit důvěry k ošetřujícím sestrám, odpověď určitě ano ve 100 %, většinou ano v 0 %, (v předchozím hodnocení 82,4 %, resp. 17,6 %) a na jejich chování a vystupování, kladné odpovědi (hodnocení známkou 1 či 2) se objevily u 100 % respondentů (v předchozím hodnocení u 100 %), chování ostatního personálu na odděleních bylo hodnoceno také velmi kladně ve 100 % (v předchozím období
100 %).

 

ad 5. Dosažitelnost personálu

S dosažitelností personálu a s rychlostí poskytnutí pomoci bylo spokojeno 100 % pacientů (v předchozím období 94 %).

 

ad 6. Soukromí a práva pacientů

Pocit dostatku soukromí během sdělování informací mělo vždy 90 %, občas 10 % a nikdy 0 % pacientů
(v předchozím hodnocení 88, resp. 12, resp. 0 %); v průběhu vyšetřování a léčebných či diagnostických zákroků pak vždy 90 %, občas 10 % a nikdy 0 % (v předchozím období 88, resp. 12, resp. 0 %).

Součástí této položky byl i dotaz na seznámení s právy pacientů, plně seznámeno se cítilo 90 % pacientů
(v předchozím období 100 %).

 

ad 7. Edukace o režimu po propuštění

Informace od lékařů o režimu po propuštění do domácího ošetřování považovalo za dostatečné 100 % pacientů (v předchozím období 88 %), od sester 95 % (v předchozím období 94 %) a od nutriční terapeutky
90 % (v předchozím období 94 %).

 

ad 8. Obecné hodnocení ÚHKT

Celkově bylo spokojeno s péčí poskytovanou v ÚHKT (odpovědi ano nebo spíše ano) 100 % pacientů
(v předchozím období 100 %). Všichni pacienti měli pocit, že byli léčeni s úctou a respektem a poskytnutou péči hodnotili jako výbornou.

 

Vlastní připomínky respondentů

Celkem 5× se objevily vlastní připomínky pacientů, obsahovaly pochvaly a poděkování za poskytnutou péči a profesionální přístup. Pochvalně byl zmíněn celý tým Aferetického oddělení.

 

Vybrané hodnocené položky – kladné hodnocení

 

                     červen 2019                 listopad 2019

1. kontakt s ÚHKT                               100 %                                                                         

průběh přijetí                                       100 %                         

buzení                                                 80 %                           

strava                                                  60 %                           

dosažitelnost personálu                         100 %                         

seznámení s právy nemocného              90 %                           

informace lékaře o chorobě                   100 %                         

informace od lékaře při propuštění        100 %                         

informace od sestry při propuštění        95 %                           

poučení – nutriční terapeutka                90 %                           

celkové hodnocení péče                        100 %                         

 

 

Zpracovala: Mgr. S. Brixíová

V Praze dne: 31. 7. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení spokojenosti pacientů ÚHKT

Hodnocené období: červen 2019

Počet propuštěných pacientů: 38

Počet propuštěných (schopni, ev. ochotni vyplnit dotazník): 34

Počet zpracovaných dotazníků: 10

Procento respondentů: 29,4 %

 

Spokojenost byla zjišťována u všech pacientů propuštěných nebo přeložených z lůžkových stanic ÚHKT v období od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2019. 

Spokojenost pacientů byla zjišťována pomocí dotazníku, který byl rozdělen do 8 okruhů otázek, v závěru s možností k vlastnímu vyjádření, součástí bylo i zjištění základních demografických dat (pohlaví, věková struktura, dosažené vzdělání a délka pobytu):

1.       První kontakt s ÚHKT a průběh přijetí

2.       Pobyt v ÚHKT

3.       Ošetřující lékař

4.       Zdravotní sestry a ostatní personál

5.       Dosažitelnost personálu

6.       Soukromí a práva pacientů

7.       Edukace o režimu po propuštění

8.       Obecné hodnocení ÚHKT

 

ad 1. První kontakt s ÚHKT a průběh přijetí

Pacienti byli dotazováni na průběh 1. kontaktu s jednotlivými kategoriemi personálu (lékaři, sestry, ostatní), na dojem z 1. kontaktu s pracovištěm a dojem z organizace a plynulosti průběhu příjmu na lůžko.

První kontakt s jednotlivými kategoriemi pracovníků byl hodnocen u lékařů, vždy se představilo 90 %, občas 10 % (v předchozím hodnocení vždy 100 %), u sester odpověď představení vždy v 90 %, občas 10 %
(v předchozím období vždy 88,2 %, občas 11,8 %) a u ostatního personálu představení vždy v 70 % (v předchozím období 64,7 %), občas v 30 % (v předchozím období 23,5 %) a nikdy v 0 % (v předchozím období 11,8 %).

Organizaci a plynulost přijetí na lůžko hodnotilo pozitivně (tzn. známkou 1 či 2) 100 % pacientů (v předchozím hodnocení 100 %); první kontakt s ÚHKT hodnotilo jako velmi dobrý a profesionální 100 %
(v předchozím hodnocení 94 %) dotazovaných.

 

ad 2. Pobyt v ÚHKT

Velmi pozitivní hodnocení zůstává trvale v hodnocení úklidu a hygieny, poskytování doplňkových služeb, návštěv apod.

Kvalitu podávané stravy hodnotí jako velmi dobrou, či spíše dobrou (hodnocení známkou 1 či 2) 60 % pacientů (v předchozím období 88 %).

Výhrady k době ranního buzení se objevily 2× (tj. 20 %), známkou 1 či 2 hodnotilo 80 % (v předchozím hodnocení cca 76 %) pacientů.

 

ad 3. Ošetřující lékař

S rozsahem informací o chorobě a léčbě poskytovaných ošetřujícími lékaři bylo spokojeno 100 % respondentů (v předchozím období 94 %).

 

ad 4. Ošetřující sestry a ostatní personál

Pacienti byli dotazováni na pocit důvěry k ošetřujícím sestrám, odpověď určitě ano ve 100 %, většinou ano v 0 %, (v předchozím hodnocení 82,4 %, resp. 17,6 %) a na jejich chování a vystupování, kladné odpovědi (hodnocení známkou 1 či 2) se objevily u 100 % respondentů (v předchozím hodnocení u 100 %), chování ostatního personálu na odděleních bylo hodnoceno také velmi kladně ve 100 % (v předchozím období
100 %).

 

ad 5. Dosažitelnost personálu

S dosažitelností personálu a s rychlostí poskytnutí pomoci bylo spokojeno 100 % pacientů (v předchozím období 94 %).

 

ad 6. Soukromí a práva pacientů

Pocit dostatku soukromí během sdělování informací mělo vždy 90 %, občas 10 % a nikdy 0 % pacientů
(v předchozím hodnocení 88, resp. 12, resp. 0 %); v průběhu vyšetřování a léčebných či diagnostických zákroků pak vždy 90 %, občas 10 % a nikdy 0 % (v předchozím období 88, resp. 12, resp. 0 %).

Součástí této položky byl i dotaz na seznámení s právy pacientů, plně seznámeno se cítilo 90 % pacientů
(v předchozím období 100 %).

 

ad 7. Edukace o režimu po propuštění

Informace od lékařů o režimu po propuštění do domácího ošetřování považovalo za dostatečné 100 % pacientů (v předchozím období 88 %), od sester 95 % (v předchozím období 94 %) a od nutriční terapeutky
90 % (v předchozím období 94 %).

 

ad 8. Obecné hodnocení ÚHKT

Celkově bylo spokojeno s péčí poskytovanou v ÚHKT (odpovědi ano nebo spíše ano) 100 % pacientů
(v předchozím období 100 %). Všichni pacienti měli pocit, že byli léčeni s úctou a respektem a poskytnutou péči hodnotili jako výbornou.

 

Vlastní připomínky respondentů

Celkem 5× se objevily vlastní připomínky pacientů, obsahovaly pochvaly a poděkování za poskytnutou péči a profesionální přístup. Pochvalně byl zmíněn celý tým Aferetického oddělení.

 

Vybrané hodnocené položky – kladné hodnocení

 

                                                           červen 2019                 listopad 2019

1. kontakt s ÚHKT                               100 %                                                                         

průběh přijetí                                       100 %                         

buzení                                                 80 %                           

strava                                                  60 %                           

dosažitelnost personálu                         100 %                         

seznámení s právy nemocného              90 %                           

informace lékaře o chorobě                   100 %                         

informace od lékaře při propuštění        100 %                         

informace od sestry při propuštění        95 %                           

poučení – nutriční terapeutka                90 %                           

celkové hodnocení péče                        100 %                         

 

 

Zpracovala: Mgr. S. Brixíová

V Praze dne: 31. 7. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rychlý kontakt

Ambulance
+420 221 977 315

Lůžkové oddělení
+420 221 977 226

JIP
+420 221 977 294

Transplantační jednotka
+420 221 977 229

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Ne: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Ne: 13:00–18:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
Budova B
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete