Menu
Laboratoře

Novinky

Odborný konzultační den

12. prosince 2017

Dobrý den,

dovolujeme si Vás pozvat na odborný konzultační den, který pořádá Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP pod záštitou NRL pro papillomaviry a polyomaviry, Ústavu hematologie a krevní transfuze a Katedry genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecké fakulty UK.

Akce se koná dne 12. prosince 2017 od 10.00 hodin v kinosálu centra BIOCEV, Průmyslová 595, Vestec u Prahy.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Dle novely zákona č. 96/2004 Sb. se od 1. 9. 2017 ruší kreditní systém spjatý s vydáváním Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Protože však platí povinnost celoživotního vzdělávání, vydáme nelékařům a středoškolským pracovníkům potvrzení o účasti.

Po skončení odborného programu je možnost prohlídky centra. Pokud máte o prohlídku zájem, prosím zaškrtněte příslušnou kolonku při registraci. Údaje v registračním formuláři prosím vyplňte s ohledem na povinnost vystavení daňového dokladu.

Pro zaměstnance ÚHKT a Katedry genetiky a mikrobiologie je registrace zdarma.

Uzávěrka registrací je 6. prosince 2017.

S pozdravem,

RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
vedoucí NRL pro papillomaviry a polyomaviry


PROGRAM KE STAŽENÍ

REGISTRACE

Registrační poplatek 200,- Kč můžete provést na účet 31438021/0710, variabilní symbol 3514. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno.


 


Rychlý kontakt

Vedoucí Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 208
Fax:+420 221 977 208

Zástupkyně vedoucího Komplementu laboratoří
Tel:+420 221 977 263

Telefonní seznam ÚHKT


Provozní doba

Ambulance
Po – Pá: 7:00–18:00

Denní nemocnice
Víkendy: 9:00–13:00

Dárci
Po – Pá: 7:00–10:30

Návštěvy
Lůžkové oddělení
Po – Pá: 13:00–18:00

JIP a Transplantační jednotka
Po – Pá: 14:00–17:00

Kudy k nám

map

Ústav hematologie a krevní transfuze
U Nemocnice 2094/1
128 00 Praha 2

Nejbližší stanice metra: Karlovo náměstí (linka B)

Nejbližší stanice tramvaje: Karlovo náměstí (10, 16, 22), Moráň (3, 6, 10, 16, 18, 24)

Nejbližší stanice autobusu: U nemocnice (148), Karlovo náměstí (176)

Jak se k nám dostanete